Κέντρο Λογοθεραπείας

Δυσκολίες Άρθρωσης Ενηλίκων

Σε ενήλικα άτομα, oι συχνότερες μορφές αρθρωτικών δυσκολιών που συναντάμε είναι: ο ρωτακισμός (δυσκολία σχηματισμού του ρ και τα συμπλέγματά του) και ο σιγματισμός (δυσκολία άρθρωσης των σ, ζ ,ξ ,ψ),

Περισσότερα

Τραυλισμός ενηλίκων

Ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή στη ροή της ομιλίας, η οποία έχει σαν χαρακτηριστικά: πολύ συχνές επαναλήψεις συλλαβών ή φωνημάτων, επιμηκύνσεις φωνημάτων ή μπλοκαρίσματα σε λέξεις ή σε φωνήματα.

Περισσότερα

Μέθοδος ανάπτυξης και βελτίωσης γλωσσικής επικοινωνίας παιδιών από 2 έως 5 ετών

Το κέντρο ΛΟΓΟΠΑΙΔΕΙΑ δημιουργεί τμήματα γλωσσικής ανάπτυξης παιδιών σε ομάδες.Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, από την έναρξη ανάπτυξης του λόγου μέχρι την ένταξή τους στο νηπιαγωγείο και είναι διαφοροποιημένο και προσαρμοσμένο στο αντίστοιχο γλωσσικό και ηλικιακό επίπεδο των παιδιών.

Περισσότερα

Δείτε άρθρα από το Blog μας