http://www.logopaedia.gr Επικοινωνηστε: (+30.) 210 2110582 | logopaediavoice@gmail.com

Υπηρεσίες

Μαθήματα Ορθοφωνίας


Πως αντιμετωπίζεται η διαταραχή της φωνής;

Κατά την διάρκεια της αποκατάστασης των προβλημάτων φωνής χρησιμοποιούμε μεθόδους, τεχνικές και φωνητικές ασκήσεις,  οι οποίες στοχεύουν:

- Στην εκμάθηση και χρήση της σωστής αναπνοής

- Στην ενδυνάμωση των φωνητικών χορδών και των μυών μέσω ειδικών ασκήσεων φώνησης.

 -Στη σταθεροποίηση και επέκταση της έντασης και του εύρους της  φωνής.

Αν παρατηρήσετε ότι η φωνή σας έχει αλλάξει και…

  • Πάσχετε από συχνές βραχνάδες ή παροδικές αφωνίες
  • Η ένταση της φωνής μειώθηκε ή στριγγλίζετε και νοιώθετε πόνο
  • Κουράζεστε με την διάρκεια ομιλίας και κλείνει η φωνή σας
  • Καταβάλλετε αυξημένη πίεση για την παραγωγή φωνής
  • Έχετε την αίσθηση ενός ξένου σώματος στο λαιμό
  • Έχετε δυσκολία στην κατάποση
  • Έχετε απώλεια του ελέγχου της εκφώνησης 

Τότε, μπορεί 

Nα πάσχετε από δυσφωνία ή  διαταραχή της φωνής γενικότερα, που αν παραμείνει αρκετό διάστημα, οδηγεί στην εμφάνιση οζιδίων (κάλων) και πολυπόδων στις φωνητικές χορδές.


Η ΔΥΣΦΩΝΙΑ

Είναι η κατάσταση στην οποία κάθε ένα από τα παραπάνω συμπτώματα παραμένει στη φωνή για ένα χρονικό διάστημα άνω του 1 μήνα, και σταδιακά καθιστά την ομιλία επώδυνη και κουραστική.

Η δυσφωνία,  γενικότερα σαν όρος, περιγράφει και αναφέρεται  στα συμπτώματα και αποτελέσματα  της παθολογίας του λάρυγγα όπως οι κάλοι, οι πολύποδες και οιδήματα φωνητικών χορδών, στο σημείο δηλαδή όπου παράγεται η φωνή.

Πολλές φορές παρατηρούμε τα παραπάνω συμπτώματα όταν έχουμε περάσει κρυολόγημα, φαρυγγίτιδα ή λαρυγγίτιδα. Εάν όμως η δυσκολία στη φωνή παραμένει και μετά το πέρασμα της ασθένειας, τότε μάλλον πρόκειται για δυσφωνία.

Η δυσφωνία εμφανίζεται συχνότερα σε ανθρώπους που το επάγγελμά τους εξαρτάται από τη φωνή και την ομιλία, όπως π. χ οι εκπαιδευτικοί, οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί, οι εργαζόμενοι σε τηλεφωνικά κέντρα, αλλά και σε οποιονδήποτε άνθρωπο χρησιμοποιεί περισσότερο χρόνο και εντατικά τη φωνή του για την καθημερινή επικοινωνία ή εργασία.

Καμία φωνή δεν είναι βραχνή από φυσικού της. Οποιαδήποτε δυσκολία στην παραγωγή φωνής συνήθως οφείλεται σε παθολογική κατάσταση των ιστών του λάρυγγα και συχνότερα των φωνητικών χορδών. Όπως όλες λοιπόν οι παθολογικές καταστάσεις, έτσι και η δυσφωνία χρήζει απαραίτητης διάγνωσης και κατάλληλης θεραπείας ώστε να αποκατασταθεί η υγεία και η σωστή λειτουργία των φωνητικών χορδών, για μια άνετη και  αποδοτική  λεκτική επικοινωνία.

ΑΙΤΙΑ

Τα αίτια μπορεί να είναι:

 

Λειτουργικά

  • Ευαισθησία σε κρυολογήματα
  • Λανθασμένη χρήση της φωνής από άτομα που συνήθως την χρησιμοποιούν    πολλές ώρες καθημερινά στο επάγγελμά τους, όπως νηπιαγωγοί, εκπαιδευτικοί, τηλεφωνήτριες, τραγουδιστές, δικηγόροι, κλπ.
  • Υπερβολική χρήση αλκοόλ ή καπνίσματος.

Οργανικά

Μετεγχειρητικές καταστάσεις, γενετικές αποκλίσεις της κατασκευής των φωνητικών χορδών.

Ψυχολογικά ή ψυχοσωματικά

Καταστάσεις άγχους, μετατραυματικές εμπειρίες, κατάθλιψη ή άλλα

ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα.

Ορμονικά

Παθολογικές αλλαγές του ορμονικού συστήματος οι οποίες επηρεάζουν το χρώμα, την δυναμική και το  εύρος  της φωνής.

 

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ

Η διάγνωση γίνεται από ΩΡΛ Ιατρό ή Φωνίατρο με ενδοσκοπικά μέσα και σε συνεργασία με τον λογοθεραπευτή, ετοιμάζεται ένα ατομικό πρόγραμμα αποκατάστασης του πάσχοντος.

Αρκετές φορές δίνεται φαρμακευτική αγωγή και μερικές φορές όταν το πρόβλημα είναι σοβαρό και αρκετά εγκατεστημένο χρειάζεται χειρουργική αφαίρεση του προβληματικού ιστού.

Συνήθως, η πλειοψηφία των δυσφωνιών οφείλεται σε λανθασμένη χρήση της φωνής και γενικότερα όλων των οργάνων ομιλίας. Γι’ αυτό,  σε όλες τις περιπτώσεις συνιστάται  άμεση διάγνωση και λογοθεραπευτική αντιμετώπιση από έμπειρο λογοθεραπευτή, ειδικευμένο για τα προβλήματα φωνής.

 Ο ειδικευμένος λογοθεραπευτής, παρέχει γνώσεις σχετικά με τη φωνητική υγιεινή και τη σωστή χρήση φωνής εξατομικευμένα στην περίπτωση του κάθε ασθενή. Κατά την διάρκεια της αποκατάστασης των προβλημάτων φωνής χρησιμοποιούμε μεθόδους, τεχνικές και φωνητικές ασκήσεις,  οι οποίες στοχεύουν:

 Στην εκμάθηση και χρήση της σωστής αναπνοής

 Στην ενδυνάμωση των φωνητικών χορδών και των μυών μέσω ειδικών ασκήσεων φώνησης.

 Στη σταθεροποίηση και επέκταση του εύρους της  φωνής με λογοθεραπευτική παρέμβαση.


Η λογοθεραπευτική αντιμετώπιση και η σωστή εκμάθηση παραγωγής της φωνής κρίνονται αναγκαίες, διότι ο κίνδυνος επανεμφάνισης δυσφωνιών η άλλων προβλημάτων είναι μεγάλος.


Δείτε τα τελευταία μας νέα...

Χρήσιμες πληροφορίες για εσάς...

Περισσότερα